Banken informeren nauwelijks over risico’s van contactloos betalen

Banken in Nederland verstrekken weinig informatie rondom de risico’s van contactloos betalen met de pinpas. Onderzoek van deze website wijst uit dat ruim 70% van de cliënten die gebruikmaken van contactloos betalen middels de pinpas niet of nauwelijks door hun bank zijn geïnformeerd over de risico’s van contactloos betalen. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Skimming Blocker (www.skimming-blocker.nl). In totaal zijn er 1.500 mensen gevraagd naar hun interesse en mening over contactloos betalen in Nederland. “Dit zijn alarmerende cijfers”, geeft Rob Smedema van Skimming Blocker aan. “Niet alleen de Consumentenbond waarschuwde vorig jaar nog over de gevaren van contactloos betalen, uit het onderzoek blijkt ook nog eens dat bijna 24% van de ondervraagden ooit in aanraking is geweest met skimming. Des te opvallender is dat banken hun cliënten zo matig informeren over elektronisch zakkenrollen, zoals het uitlezen van een pinpas die geschikt is voor contactloos betalen ook wel wordt genoemd. Cliënten worden of niet geïnformeerd of doorverwezen naar de website. Slechts 29% van de deelnemers aan ons onderzoek geeft aan tevreden te zijn over de communicatie vanuit hun bank. Uiteraard is er ook contact opgenomen met alle grootbanken in Nederland en hun deze cijfers voorgelegd. Vrijwel alle banken wilden niet reageren, alleen de Rabobank beaamde dat het veiligheidsissue soms opspeelt. Bij de Rabobank zijn de passen standaard geactiveerd voor contactloos betalen. Zo’n 4.5% van alle cliënten hebben deze optie zelf uitgezet.”

Grote groep mensen voelt zich weleens onveilig tijdens een draadloze transactie met de pinpas

“We hebben de deelnemers ook gevraagd waar zij het vaakst het contactloos betalen. De supermarkt staat met 74% met stip op de eerste plaats. Op gepaste afstand volgt de horeca. Opvallend feit is dat er vrijwel geen van de deelnemers aangeeft tijdens een evenement contactloos te betalen. Wel geven de deelnemers aan dat men de optie contactloos betalen nog weleens vergeet en daardoor alsnog met de traditionele pin betalen. Kijkend naar de risico’s van contactloos betalen dan is een kleine 40% zich niet of van nauwelijks bewust van eventuele risico’s. Er is ook met de Betaalvereniging Nederland over deze cijfers gesproken. Zij geven aan dat contactloos betalen volledig veilig is, het uitlezen van de bankpas kan wel degelijk, maar is zover bekend nog niet voorgekomen. De Consumentenbond onderstreept het aanwezige risico van het uitlezen van een bankpas, kwaadwillenden kunnen dit in een split-second doen zo blijkt uit hun video. Uit het onderzoek blijkt verder dat een kleine 65% zich weleens onveilig heeft gevoeld tijdens het verrichten van een contactloze transactie via de pinpas. Ruim 60% geeft aan dat ze interesse tonen om hun pinpas proactief te beschermen, 20% kent de beschermingsmogelijkheden niet. Op de webpagina https://veilig-contactloos-betalen.nl/top-3-beschermingsopties/ wordt informatie verstrekt over de beste beschermingsopties rondom contactloos betalen met de pinpas.”

onderzoek-contactloos-betalen-nederland

Het gehele onderzoek kunt u opvragen via: info@skimmingblocker.com